X
Maak direct uw reservering

Bel +31(0)73 - 6 926 926 voor hulp of informatie of mail naar info@hotel-central.nl

700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch 01-05-2018

Oogstrelende expositie ter ere van 700-jarig jubileum Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

In 2018 bestaat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 700 jaar. Dit vormt de aanleiding voor een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de Broederschap wordt getoond aan de hand van soms eeuwenoude objecten uit haar collectie. Daarnaast zijn topstukken te zien van verwante broederschappen uit Nederland en België. De tentoonstelling Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch is van 17 februari t/m 3 juni 2018 te zien in Het Noordbrabants Museum.

Koninklijke opening
De opening van de tentoonstelling op vrijdag 16 februari a.s. vindt plaats in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, die evenals zijn koninklijke voorgangers zelf ook lid is van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Vanaf zaterdag 17 februari is de tentoonstelling open voor bezoekers.

Rijk gedekte tafel
Geloven in vriendschap geeft een overzicht van 700 jaar geschiedenis aan de hand van de belangrijkste kunstvoorwerpen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, in combinatie met objecten van verwante broederschappen en Nederlandse, Belgische en Duitse musea. Daarmee wordt de bezoeker een uniek inkijkje gegund in dit uitzonderlijke genootschap. Op een lange tafel die dwars door vier paleiszalen van Het Noordbrabants Museum loopt, worden de voorwerpen gepresenteerd. De meterslange tafel vol waardevolle voorwerpen staat symbool voor de geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en een traditie die al zeven eeuwen bestaat: de broederlijke maaltijd.

700 jaar Zwanenbroeders
De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht door een kleine groep geestelijken en geestelijken-in-opleiding om de heilige maagd Maria te vereren. Al snel wordt voor leken - naast het religieuze aspect - ook maatschappelijk aanzien een belangrijke reden om toe te treden. In 1642 maakte de Broederschap een overgang naar een in religieus opzicht gemengd gezelschap waarin katholieke en protestantse broeders vooral hun geloof in vriendschap belijden. Tot op de dag van vandaag berust de broederschap op vier pijlers: liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en onderlinge broederschap. Daarmee is de broederschap sterk verankerd in het religieuze, sociale en maatschappelijke leven van ’s-Hertogenbosch. In de volksmond spreekt men in ’s-Hertogenbosch over de Zwanenbroeders van het Zwanenbroedershuis. Officieel is de term Zwanenbroeder tegenwoordig echter een eretitel, voorbehouden aan personen van koninklijken bloede.

Bezoekinformatie Het Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41,’s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 – 6877 877
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/

Geopend dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Gesloten op maandag (m.u.v. feestdagen), Carnaval, Koningsdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Online tickets zijn verkrijgbaar