Beste Prijsgarantie
 — 
Voer de code in

Terms and Conditions

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA (UVH)

Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, partyservicebedrijven e.d.) horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.

https://www.khn.nl/uvh-nl

WEBSITE

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Golden Tulip Hotel Central of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Tulip Hotel Central.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Golden Tulip Hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX ’s-Hertogenbosch

E: info@hotel-central.nl